Купро 94 ООД

Лекарствени и козметични продукти, хранителни добавки и добавки в храните.

Документация Купро 94

Приложение

Купро Емайл ЕООД

Емайлирани съдове и камини

Тръжна документация Купро Емайл

Тръжна документация

Публична покана

Тръжна документация

Приложение

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-0316-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: КУПРО-ЕМАЙЛ ЕООД

Обща стойност: 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране.

Kupro Процедура

Приложение

Проект No BG16RFOP002-2.040-0326-C01 „: Подобряване на производствения капацитет в "Купро Емайл" ЕООД чрез технологична модернизация“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Химпродукт АД

Завод за химикали за промишлеността.